Planmeca Ceph

Từ One-Shot, quét sọ nghiêng đến phần mềm phân tích sọ nghiêng. Planmeca cung cấp giải pháp thấu hiểu người dùng và dành cho các bác sĩ chỉnh nha trong mọi trường hợp. Planmeca cung cấp 3 lựa chọn cho giải pháp phim sọ nghiêng nha khoa: Planmeca ProCeph™ cephalostat, Planmeca ProMax® cephalostat, Cephalometric Analysis software

 

Planmeca ProCeph™ cephalostat

ProCeph giải pháp quét sọ nghiêng trong nha khoa

Tính năng chụp sọ nghiêng One-Shot ưu việt của Planmeca, cung cấp đa dạng kích thươc hình ảnh từ 18×20 đến 30x25cm. Và là tính năng có sẵn cho mọi thiết bị xquang của Planmeca.

Tìm hiểu thêm

Planmeca ProMax® cephalostat

Xquang sọ nghiêng nha khoa Planmeca Cẹph

Tính năng quét sọ nghiêng – Scanning Cephalostat cực kỳ linh hoạt cho các định dạng hình ảnh, với FOV lên tới 30x27cm.

Tìm hiểu thêm

Phần mềm phân tích sọ nghiêng – Cephalometric Analysis software

Phần mềm phân tích chỉnh nha Planmeca Ceph

Module này của Planmeca Romexis® mang đến công cụ chính xác cho việc lập kế hoạch điều trị chỉnh nhà và cho phép tạo ra các phân tích và chồng hình.

Tìm hiểu thêm