Planmeca ProCeph™ cephalostat

Planmeca ProCeph- chụp sọ nghiêng one-shot

Hiệu quả ngay với 1 lần chụp sọ nghiêng

Planmeca ProCeph™ là một công nghệ chụp sọ nghiêng tiên tiến của Planmeca. Công nghệ này là một tuỳ chọn của tất cả các thiết bị chẩn đoán hình ảnh Planmeca Viso™ và Planmeca ProMax®, trừ thiết bị Planmeca ProMax® 3D Max.

Planmeca ProCeph 0 Chụp sọ nghiêng và chụp bàn tay
Planmeca ProCeph 0 Chụp sọ nghiêng và chụp bàn tay

Thời gian phát tia ngắn

Thời gian phát tia của Planmeca ProCeph rất ngắn – Điều này dẫn đến hình ảnh với liều tia lên bệnh nhân thấp mà không nhiễu chuyển động.

Đa dạng về kích thước hình ảnh

Với các kích thước hình ảnh từ 28×20 đến 30x25cm, Planmeca ProCeph hoàn toàn linh hoạt cho lựa chọn các nhu cầu hình ảnh trong chỉnh nha. 

Tuỳ chọn tương thích với Phần mềm Phân tích sọ nghiêng – Planmeca Cephalometric Analysis

m hiểu thêm tại đây

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *