Planmeca Viso™ G7

Đa dạng FOV từ 3 x 3 đến 30 x 30 cm.

Sensor rộng 25×30 cm

Hỗ trợ bệnh nhân thông minh: không che tai và cũng không cần giá đỡ cằm bệnh nhân

Tube head 120KV, cho chất lượng hình ảnh cao, giảm nhiễu và tăng độ tương phản

One-shot cephalostat