Planmeca ProMax® 3D Mid

Đa dạng FOV từ 4×5 đến 20×17 cm

Planmeca ProMax® 3D Mid đáp ứng vô số các yêu cầu chẩn đoán: Implant, nội nha, nha chu, chỉnh nha, phẫu thuật nha khoa và răng hàm mặt, và phân tích TMJ. Thiết bị cũng là một công cụ tuyệt vời để chẩn đoán các bệnh về tai, xoang hàm trên và đường hô hấp.

Các kích thước FOV

Ø200 x 170 mm
Ø200 x 100 mm
Ø200 x 60 mm
Ø160 x 170 mm
Ø160 x 160 mm
Ø160 x 100 mm
Ø100 x 100 mm
Ø100 x 60 mm
Ø80 x 80 mm
Ø80 x 50 mm
Ø40 x 80 mm
Ø40 x 50 mm