Planmeca ProMax® 3D Classic

Đa dạng FOV từ 5×5 đến 8×8 cm

Planmeca ProMax 3D Classic có thể mở rộng kích thước thể tích độc quyền, lý tưởng để chụp toàn hàm bằng một lần quét và tăng FOV tối đa từ 8×8 lên đến 11×8 cm.

Giao thức hình ảnh Planmeca ProMax 3D Classic’s Braces lý tưởng cho chụp bệnh nhân chỉnh nha, vì hình ảnh chụp thể hiện được các mắc cài kim loại với độ chính xác thực sự.

Các kích thước FOV

Ø80 x 80 mm
Ø80 x 50 mm
Ø50 x 80 mm
Ø50 x 50 mm
FOV lớn nhất khi chụp nhiều lần ghép ngang: 150 x 100 x 80 mm