Khám phá nhu cầu của phòng khám khi đầu tư thiết bị chẩn đoán hình ảnh

Chào mừng bạn đến với Quiz: Khám phá nhu cầu thiết bị chẩn đoán hình ảnh cho phòng khám bạn !

Sau khi hoàn thành Quiz, bạn sẽ biết được:

  • Nhu cầu thực sự của phòng khám bạn về chẩn đoán hình ảnh
  • Thiết bị nào là phù hợp cho phòng khám của bạn để đầu tư?
  • Và khi nào đầu tư là thích hợp?

Bắt đầu ngay nhé!

Phòng khám của bạn trung bình có bao nhiêu ca implant 1 tháng?
Phòng khám của bạn có làm chỉnh nha nhiều không?Deselect Answer
Phòng khám của bạn chỉ đang có thẩm mỹ và tổng quát?Số lượng bệnh nhân làm thẩm mỹ trung bình là: / ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *