Bạn cần tư vấn về Nhu cầu chẩn đoán hình ảnh 2D-Pano, Thiết bị 2D phù hợp, Lắp đặt bố trí, Thiết kế… cho phòng X-quang, hãy để Seadent được tư vấn cho bạn sớm và đầy đủ nhất.

Bằng cách để lại thông tin bên dưới, Seadent sẽ liên hệ bạn ngay khi nhận được yêu cầu.