Romexis® là phần mềm nha khoa mạnh nhất thế giới với nền tảng mở và “một cho tất cả”. Planmeca là công ty duy nhất cho phép người dùng được nâng cấp phần mềm liên tục trong suốt thời gian sử dụng.

Tất cả trong một phần mềm

Phần mềm Romexis cho phép chụp, xem và xử lý tất cả các loại dữ liệu trong cùng một nền tảng giao diện – với tất cả hình ảnh 2D và 3D và CAD / CAM trong cùng một cơ sở dữ liệu. Bất kể nhu cầu chẩn đoán/phân tích nào Romexis đều có thể thực hiện.

Planmeca Romexis – Phần mềm duy nhất trên thế giới cho phép nâng cấp liên tục

Mở và tương thích

Planmeca Romexis Phần mềm duy nhất trong nha khoa tích hợp trên Mac và Window

Planmeca Romexis với phần mềm mở, việc nhập và xuất hình ảnh 2D và 3D ở các định dạng tiêu chuẩn công nghiệp, chẳng hạn như JPEG, DICOM và STL hoặc để khởi chạy dữ liệu trực tiếp vào phần mềm của bên thứ 3 được thực hiện một cách dễ dàng.

Không mất phí thường niên với phần mềm Romexis.

Module Phân tích sọ nghiêng – Ceph Analysis độc quyền

Tính năng TỰ ĐỘNG vẽ và phân tích sọ nghiêng thông trên nền tảng #trí_tuệ_nhân_tạo (AI) trên phần mềm Planmeca Romexis®. Tính năng này hướng đến cho các Nha sĩ chuyên chỉnh nha, sử dụng thuật toán của #CephX để tận dụng được lợi thế của trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính (Machine Learning – nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể.)

Sau khi chụp ảnh bằng phần mềm hoàn tất, một phân tích sọ nghiêng tự động có thể được thực hiện và đưa ra báo cáo chỉ trong vài giây, mang lại sự an tâm cho bác sĩ chỉnh nha và hiệu quả tuyệt vời.

Các Module trong Romexis:

Các-module-phần-mềm-Planmeca-Romexis
Các module tuỳ chọn trên phần mềm Planmeca Romexis

Hình ảnh 2D

 • Romexis 2D Standard
 • Romexis Smile Design
 • Romexis 2D Implant
 • Romexis Cephalometric Analysis

Hình ảnh 3D

 • Romexis 3D Standard
 • Romexis 3D Advanced
 • Romexis 3D Implant
 • Romexis 3D Implant Guide
 • Romexis 4D Jaw Motion
 • Romexis CMF Surgery
 • Romexis 3D Ortho Studio Advanced

CAD/CAM

 • Romexis Model Analyser
 • PlanCAD Easy – Scan
 • PlanCAD Easy – Design & Mill
 • PlanCAD Easy – Complete
 • PlanCAD Easy – Mill only
 • Clinic efficiency
 • Romexis Clinic Management
 • Romexis Insights

Tuỳ chọn nâng cao

 • DICOM Print
 • Romexis Cloud
 • DICOM Full