Nha khoa Sunshine

Máy chụp CBCT của Planmeca có chất lượng hình ảnh tốt,sử dụng dễ dàng và đặc biệt phần mềm Romexis với module implant planning đã hỗ trợ tôi rất tốt trong khi thực hiện các ca cấy ghép implant