Bs Vũ Hải Anh

Tôi sử dụng thiết bị Planmeca Promax 3Ds hơn 4 năm nay. Tôi rất hài lòng đặc biệt là phần chụp 3D khảo sát cho điều trị Implant và nhổ răng khôn. Hình ảnh rất rõ nét, cung cấp đầy đủ thông tin chẩn đoán cần thiết cho điều trị và rất dễ sử dụng.