Bs Vũ Công Tuệ

Tôi đang sử dụng thiết bị Planmeca Promax 3D Plus tích hợp tính năng Proface, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và phần mềm Planmeca Romexis cung cấp đầy đủ công cụ cho tất cả các khảo sát.