Planmeca ProMax® 3D s

Hoàn hảo cho các ca cắm implant đơn lẻ, nội nha và nhổ răng khôn.

Cung cấp thông tin đầy đủ về giải phẫu bệnh nhân đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Các kích thước FOV

Ø50 x 80 mm
Ø50 x 50 mm
Ø80 x 50 mm
2x Ø80 x 50 mm
2x Ø50 x 80 mm
2x Ø50 x 50 mm
3x Ø80 x 50 mm
3x Ø50 x 80 mm
3x Ø50 x 50 mm
Stitched volume 150 x 100 x 50 mm