Planmeca ProMax® 3D Plus

Đa dạng FOV từ 4×5 đến 20×10 cm

Thiết bị CBCT đa năng với: chụp phim 3D, scan mẫu hàm 3D, chụp phim cánh cắn ngoài miệng. Ngoài ra còn có thể khảo sát đường thở, xoang, mô mềm, cấu trúc xương nhỏ trong tai.

Các kích thước FOV

Ø200 x 100 mm
Ø200 x 60 mm
Ø160 x 100 mm
Ø100 x 100 mm
Ø100 x 60 mm
Ø80 x 80 mm
Ø80 x 50 mm
Ø40 x 80 mm
Ø40 x 50 mm